Make it in Germany

Ondanks taal- en culturele verschillen zijn we zijn allemaal Europeanen. Met Jobbing across Borders willen we bruggen bouwen tussen culturen, die elkaar versterken en verrijken. 

Koch/Köchin

Fresh & Fruity

Frisch von der Schule oder schon gereift in renommierten Küchen? Dann ernte jetzt die Früchte Deines Könnens.

Met behulp van ons "all-inclusive pakket", worden alle kandidaten begeleid voor, tijdens en na hun inwerkperiode in Duitsland. Een specifieke vakopleiding maakt deel uit van dit pakket. Maar om te slagen op de lange termijn is dit voor de kandidaat en de werkgever niet genoeg. Daarom bevat dit "pakket" voor de Nederlandse kandidaten een noodzakelijke taalopleiding en wordt er tevens veel aandacht besteed aan sociale, integratieve en interculturele competenties. Ook worden de kandidaten op locatie begeleid: bij het zoeken van woonruimte, inschrijven bij overheden en instanties en aansluiting aan sociale locale netwerken Zo voelen kandidaten zich snel thuis in hun nieuwe werk- en woonomgeving. Een faire beloning voor vakmensen en een respektvolle omgang met elkaar is voor ons hierbij vanzelfsprekend!


Interculturele competentie, fairness, flexibiliteit, empathie en doorzettingsvermogen zijn essentiële kwaliteiten voor werknemers die een nieuw hoofdstuk in het buitenland willen beginnen. Pas jij in dit profiel? Meldt je dan aan bij Jobbing across Borders  - let´s Make it in Germany!

Maler Azubi

Colours and more

Du bist kreativ und hast Farbe im Blut? Dann gestalte jetzt deinen eigenen Lebensweg im Nachbarland.

Powered by

 

 

Unsere Partner